نویسنده: گیتی اعتماد

6- منبع، سازمان ملل
آیا اوایل زمستان گذشته تصور آنچه که این روزها در زندگی شهری شاهد آن هستیم به ذهن کسی خطور می­‌کرد؟ تحول و دگرگونی بی­‌سابقه و عظیمی در روند زندگی همگان به وجود آمده است؛ عده‌ای به تدریج خود را با آن وفق داده، تعدادی  به آن تَن در داده…
کمی بشنوید