نویسنده: وحید حائری

Residents watch from their balconies South African police and National Defense Forces search a local bar they thought was illegally open in downtown Johannesburg on Monday March 30, 2020. South Africa went into a nationwide lockdown for 21 days in an effort to control the spread of the coronavirus, and patrols have increased in the streets to enforce the lockdown. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death.(AP Photo/Jerome Delay)

حق بر شهر و نقش مراکز حمایت اجتماعی و مدیریت بحران محلات در مقابله با شیوع بیماری کرونا (شهر تهران)

مقدمه ویروس کرونا در آغاز سومین دهه از هزارۀ سوم میلادی، یادآور مفهومی به حاشیه رفته از بحران شیوع بیماری در جهان بود؛ بحرانی که برخلاف موارد پیشین، سوار بر ارکان جدید زندگی امروز، عرصه‌های جدیدی در اثرات اجتماعی و اقتصادی چه در ابعاد جهانی و چه ابعاد محلی به…