نویسنده: نیما اورازانی

photo-1541844053589-346841d0b34c (1)
الف. این نوشتار مبتنی بر چند پیش‌فرض است: نخست اینکه مدیران شهری به میانجی صور متنوعی از سازوکارها از جمله تعریف سیاست‌گذاری‌های کلان، وضع قوانین، ابلاغ بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تعیین روال‌های اداری، تبلیغات و … پیام‌هایی را – آگاهانه و ناآگاهانه – به شهروندان منتقل می‌کنند. دوم اینکه شهروندان…
کمی بشنوید