نویسنده: نگین ستاری

سفید
همه‌گیری جهانی ویروس کووید-۱۹، تغییرات زیادی در تجربه زندگی شهری داده و خواهد داد. تراکم جمعیت، اتکا به وسایل نقلیه عمومی، رستوران‌ها و کافه‌های متنوع و شلوغ، هنرهای خیابانی، دستفروشی و بسیاری پدیده‌های مشابه دیگر هویت فضای عمومی شهری را شکل می‌دهند و طغیان بیماری عالم‌گیر کنونی قلب این…
کمی بشنوید