نویسنده: ناصر برکپور

4
بحران کرونا و ضرورت وضع قوانین و مقررات بهداشتی جدید، یادآور پدیده‌ای مشابه ولی در مقیاسی کوچکتر است که به عنوان یکی از عوامل شکل‌گیری شهرسازی مدرن شناخته می‌شود. در خلال قرن نوزدهم، شیوع بیماری ترسناک و همه‌گیر وبا در بریتانیا در چند نوبت منجر به مرگ و میر…