نویسنده: محمد نادری

united-nations-covid-19-response-Swob1SdFmJU-unsplash
همه‌گیری جهانی بیماری کووید-۱۹ بسیاری از متفکران و متخصصان و بلکه تمامی انسان‌ها را بر آن داشته تا درباره شیوه زندگی و چگونگی رفتار با جهان پیرامون خود بازنگری کنند. در این میان معماران، برنامه‌ریزان و طراحان شهری که وظیفه شکل‌دهی بهتر به محیط زندگی انسان امروز را بر…
کمی بشنوید