نویسنده: محمدکریم آسایش

8- عکاس، جاش هیلد
ویروسِ کرونا یا ویروسِ ترس؟ «حیات برهنه – و خطر از دست دادن آن- چیزی نیست که بتواند انسان­‌ها را متحد سازد، چیزی است که آن­ها را نابینا می­‌کند و متفرق می‌سازد… بیماری همه­‌گیر، حقیقت دیگری را هم که در خوفناکی کم از حقیقت اول ندارد با وضوح تمام…
کمی بشنوید