نویسنده: مترجم: سیامک درودی آهی

WhatsApp Image 2020-08-13 at 20.06.42
شیوع بیماری ها به شهرهای ما شکل می‌دهند. نگرانی از سلامت عمومی بر برخی از پیشرفت‌های نمادین شهرسازی تاثیر گذاشته اند. در قرن نوزدهم، سیستم فاضلاب لندن در مقابله با شیوع وبا شکل گرفت. در آستانه قرن بیستم، در آمریکا پارک‌های عمومی به مثابه راهی برای تامین هوای سالمتر…
کمی بشنوید