نویسنده: سید محسن حبیبی

1- عکاس مجتبی مصیب زاده

به کجا چنین شتابان

در نزدیک به بیش از چهار ماه قرنطینه اجباری در پس شیوع بیماری کرونا به این می‌اندیشم که این ویروس با آدمی شهر مدرن چه‌کار کرد؟ ویروسی که خود زائیده کلان‌شهر بی‌ حد و مرز سه دهه پایانی قرن بیستم و دو دهه آغازین قرن بیست و یکم میلادی…
کمی بشنوید