نویسنده: سولماز حسینیون

5- عکاس، جیسون نری
یکی از مهم‌ترین نکات تاب‌آوری شهری در برابر سوانح و بحران‌ها بحث فضاهای باز و نیمه باز شهری است. این فضاها ممکن است مالکیت عمومی یا خصوصی داشته یا در فصل مشترک فضاهای دارای مالکیت عمومی و خصوصی قرار گیرند. کرونا به ما نشان داد که شهرهای ما از…
کمی بشنوید