نویسنده: بابک جهانبخش

عکاس، فرزاد محسن وند
نیمه بهمن ماه بود که خبر شیوع ویروس کرونا، در چین پیچید. همین موضوع عاملی بود که از حضور توریست‌های چینی در کشور نگران باشیم. دیری نپایید که ویروس کرونا به ایران هم رسید و همه کشور را درگیر خود کرد. مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند و هر روز…
کمی بشنوید