نویسنده: احسان توکلی نبوی

image1170x530cropped
«ما» چیز عجیبی است. استعاره و نمادی از آن چیزی است که ممکن است باشد یا نباشد. مثل ما خوشبختیم گفتن یک زوج توی یک مهمانی. در ساحت جامعه اما، همین «ما »کارکردی بسیارحیرت انگیز دارد. فقط لازم است آن را قبل یک صفت یا فعل آورد و مدام…
zz
نوجوان که بودم تصویری ماورایی از سال ۲۰۲۰ داشتم. چیزی تا حدودی شبیه حسی که اکنون تجربه می‌کنم وقتی که به آینده جامعه، طبیعت و تکنولوژی در سال ۲۱۰۰، فکر می‌کنم. آن سال‌ها ایده منِ نوجوان از آینده را، مجلاتی شبیه “دانشمند” شکل می‌داد، یا کتاب‌های آیزاک آسیموف که…
کمی بشنوید