کوچه

راه‌های ارتباطی با کوچه

کوچه

این سمن به همت عده‌ای از اساتید و دانشجویان رشته شهرسازی در سال ۹۷ شروع به کار در فضای مجازی کرده و از اواخر سال ۹۸ به طور رسمی تشکیل شده و اهداف آن در جهت :‌                                     ‌

‌۱-ترویج و توسعه دانش و هنر شهرسازی در جامعه‌‌ ۲- تقویت،بهبود و اصلاح نظام آموزش شهرسازی در کشور ۳-کمک به ایجاد تداوم ارتباط جامعه شهرسازی با بدنه قانون گذاری و اجرایی دستگاه مدیریت شهری ۴-آموزش تکمیلی ضمن خدمت شهرسازی به دست اندرکاران این حوزه‌ ۵- ارتقا دانش و آگاهی شهروندی و ترویج و توسعه اهداف عالیه شهرسازی بین مردم  ۶-هم افزایی،مشارکت و افزایش توانمندی های شهرسازان و شهروندان از طریق تعامل و تبادل افکار می‌باشد.‌

‌ ▪️شرایط عضویت :‌

‌ همه افراد علاقمند به حوزه شهرسازی،برنامه ریزی شهری وطراحی شهری،مدیریت شهری و حقوق شهروندی می‌توانند با پذیرفتن منشور اخلاقی مصوب در سمن و تکمیل فرم عضویت سمن به عضویت موسسه درآیند. راه های ارتباط با ما