دادشهر

راه‌های ارتباطی با دادشهر

دادشهر درخت معجزه نیست
تنها یکی درخت است روییده بر بستری که جوانان انجمن شهر و فرهنگ سالها پیشتر در دامنه البرز کوه در زیبا محله”مراد آباد” فراهم کرده بودن
آن جوانان دیروز در پیوند با دیگر شهر دوستان این دیار که دل آگاه بودند و تن بکار جمعیتی شدند این باردر هیأت “دادشهر”
برای ساختن لزوماً نباید ساخت این نکته را به خوبی دریافتن و می‌دانند در مسیر ساختن شهر باید هشیار و دل بیدار بود که مبادا ویران کنیم خاطره را،تاریخ را،روح شهر را ،هویت را…
دادشهریان می‌دانند شهر را نه برای مردم بلکه با مردم باید آنگونه که گفتیم ساخت و پرداخت و پیراست از هر چه زشتیست
شهر دلخواه ما شهر رویش هندسی سیمان آهن سنگ، سقف بی‌کفتر صدها اتوبوس نیست
شهر پله و نردها نیست؛ شهریست برای همه
شهر دلخواه ما پر از صدای بازی کودکانست؛ در کوچه پس کوچه های آن است
شهر دلخواه ما شهریست که با تاب با تب در طرف دیگر شب خواهیم ساخت
و باز ازیاد نمی بریم که برای ساختن نباید ساخت
پی‌نوشت:انجمن شهرو فرهنگ انجمن جوانان محله بود که مجوز خود را از سازمان ملی جوانان دریافت کرد و در ده ۸۰و اوایل ۹۰فعال بود
انجمن دیده بان دادشهر آفاق انجمنیست که در حوزه مختلف شهری فعالیت دارد خصوصاً فرهنگ شهرنشینی و بویژه فرهنگ مشارکت در امور شهر
محله مراد آباد در شمال شرق منطقه ۵تهران واقع شده.