باهمستان

راه‌های ارتباطی با باهمستان


رسالت سازمانی:

 

باهمستان بر اساس نیاز به افزایش آگاهی عمومی نسبت به حق بر شهر، در سال ۱۳۹۱ بنیان گذاشته‌شد تا با پشتوانه و مشارکت مردمی از منافع، حقوق و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده در فرآیند توسعه شهری حمایت و در راستای احقاق حق برابر «همه» بر شهر تلاش کند. باهمستان طبق اساسنامه از هیچ نهاد، ارگان و گروهی که منافع مالی یا سیاسی در توسعه شهر دارد کمک مالی دریافت نمی کند و برای پیشبرد اهداف خود به حق عضویت اعضا و کمک های مالی افراد دغدغه‌مند متکی است.

زمینه پذیرش داوطلب:

باهمستان فعالیت‌هایش را از طریق کارگروه‌هایی مستقل و متشکل از داوطلبان و در چهارچوب سیاست‌های خود پیش‌ می‌برد. در این راستا، کارگروه مسکن جهت هدف‌گذاری و تصمیم‌گیری برای تحقق حق مسکن و پیگیری اصل ۳۱ قانون اساسی؛ کارگروه پیاده و دوچرخه با هدف پیگیری حق پیاده و دوچرخه در شهر؛ و کارگروه محلی به منظور حضور بلند مدت در محله‌ای خاص، ارتباط با گروه‌های محلی و تسهیل‌گری برای مشارکت و مطالبه خواسته‌های اهالی داوطلب می‌پذیرد.

تیم اجرایی باهمستان نیز در بخش‌های روابط عمومی، سیاست‌گذاری و تحقیقات آماده جذب داوطلب است