آتلیه آزاد

راه‌های ارتباطی با آتلیه آزاد

آتلیه آزاد صفحه ایست برای روایت اتفاقات و رویدادهای دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد.

دبیر انجمن های علمی دانشکده:احمدرضا جمالی

معماری:
دبیر انجمن معماری: علی لاری
اعضای انجمن معماری:
سجاد جعفری
سمیرا سادات مشیریان
انیسه عزیززاده
عباس گلشنی
محدثه میرتوانا
زهرا وهابی

شهرسازی:
دبیر انجمن شهرسازی:گلبرگ قائم مقامی فراهانی
زینب زاده حسین
سینا حیدری
ملیکا حسام زاده
سید علیرضا کریم زاد
مونا صبور
سارا طالبیان