مجله

مروارید

مدیر مسئول: گیتا علی آبادی

🔘 معرفی دو‌ماهنامه «مروارید»

«مروارید» یک دو‌ماهنامه‌ی فرهنگی/ اجتماعی است که در هر شماره تم‌محور و موضوع‌محور پیش می‌رود.

برای هر شماره این مجله یک موضوع انتخاب می‌شود و آن موضوع در حوزه‌های مختلف (اجتماعی، شهری، سینما، ادبیات، تاریخ، اندیشه و هنر) مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی می‌شود تصویری کامل از آن موضوع ارائه شود.

«مروارید» در رده‌بندی جزء مجلات حوزه اندیشه و روشن فکری قرار دارد و براساس روزنامه‌نگاری تحلیلی و سوژه محور توسط هیات نویسندگان و نه هیات تحریریه فعالیت می‌کند و تاکنون ۱۸ شماره آن منتشر شده است.